počítadlo.abz.cz
Vítejte na stránce věnované bonsajím a bonsai keramice .
Hugo Studeník
Vítám vás na svých stránkách věnovaných bonsajím a bonsajové keramice .
Jsou to pro mě rovnocenná hobby , kterým se věnuji a které spolu úzce souvisí . Přes jarní a letní období vyžadují můj čas především bonsaje a okrasná zahrada , naopak přes zimu se věnuji keramice .
       Obě tyto činnosti se vhodně doplňují a mají některé společné rysy , ale také aspekty protichůdné .
Jak pěstování bonsají , tak i keramika jsou tvůrčí činnosti vyžadující také určitou dávku umělecké představivosti . Ani jedna z nich se nedá uspěchat - vyžadují svůj čas .
       Cesta k bonsaji je krásná a zajímavá tím , že podoba stromu se neustále mění a vyvíjí a jak známo bonsaj není v podstatě nikdy hotová . Bohužel i krásný strom však můžeme krátkodobou špatnou péčí či pěstitelskou chybou nenávratně poškodit nebo i zničit ! Bonsajistika je tedy pro mě zajímavá právě tím , že stromy se stále mění a vyvíjejí . Navíc bonsai léty získává na kráse a hodnotě na rozdíl od většiny věcí kolem nás .
       Keramika může naproti tomu být svým tvůrcem ovlivněna jen při svém zrodu či při výpalu . Poté již můžeme jen konstatovat zda výsledek dopadl dle našeho očekávání či nikoliv . V každém případě mají předměty z keramiky jakýsi punc definitivnosti a trvalosti , což je v dnešní době překotné spotřeby vítaná změna .