Bonsai ze semínka

Pěstování stromů ze semen je v dnešní uspěchané době patrně nejméně obvyklý způsob vytvoření bonsaje alespoň v západním světě . Jde vlastně o jakýsi protipól yamadori bonsají . Předností je dostupnost semen u nás jinak exotických stromů , možnost výsevu více rostlin , či sběru semen konkrétního stromu , který má specifické vlastnosti . Nad růstem bonsaje máme od počátku trvalou kontrolu . Metoda umožňuje vypěstovat bonsai bez velkých ran a jizev , což ale neznamená že se to vždy podaří .
      Je zřejmé , že největší nevýhodou metody je čas potřebný k vytvoření dostatečně masivního materiálu , který může být v řádu desítek roků . Tudíž je pravděpodobné , že výsledky našeho snažení patrně zužitkuje až další pěstitel stromu . Nevýhodou této cesty k bonsaji je také velká míra představivosti nutná při vývoji stromu s ohledem na jeho konečnou výšku a tvar .
      Na fotografiích je vidět vývoj cesmínového ( či korkového ) dubu , jehož semena dovezla manželka před lety z dovolené a vývoj sazeniček borovice drobněkvěté .
2009
2013

2009


2001