Lípa

Stromek jsem vykopal v roce 2001 , kdy jsem byl vděčný za jakýkoliv trochu silnější "materiál" . Na fotkách je dobře vidět má bezradnost a trnitá cesta za tím , abych z něj "něcoů vykřesal . Přesto , že lípa je měkká , mé pokusy o nějaké elegantní ohyby narostlých kmínků vzaly brzo za své . V roce 2005 jsem kmen sesadil a odstranil tak jeho rovný úsek od první větve . Následně jsem se snažil zapěstovat korunu na již dynamičtějším , leč trochu vysoukaném kmínku . Kmen stromu začal časem vytvářet uměle působící "S" a tak jsem jej v roce 2009 znovu snížil k nově vyrostené dolní větvi . Tak ale došlo k tomu , že na kmeni vznikly dvě velké rány nad sebou - stará a nová . V roce 2011 jsem obě rány spojil jedním shari odshora dolů po kmeni . Ač se zdálo , že korunu bude možné vypěstovat jen z vrcholového výhonu , lípa nakonec obrazila i ve spodní části kmene .
Oč jednodušší by bylo seříznout na začátku lípu rovnou na pařízek a nechat obrazit .
Lípa je další z oblíbených a dostupných místních stromů . Dobře se kope a má plochý , často celkem pravidelně utvářený kořenový bal . Než hledat v přírodě "hotovou bonsai" lípy , je patrně lepší zaměřit se na silný kmen s kvalitními náběhy a korunu dopěstovat . V literatuře uvedené rozdělení na lípu srdčitou a velkolistou jsem v praxi nebyl schopen rozeznat . Asi se v přírodě oba druhy kříží . Navíc se mi zdá , že na velikost listů má větší vliv způsob pěstování než vlastnosti konkrétní rostliny . Měkké dřevo umožňuje snadnou práci a také drátování nečiní problémy . Jak je vidět na starých lípách v přírodě , stromy prosperují i velkými ranami či dutými kmeny .
2001 r.jpg
2004 r.jpg
2005 r.jpg
2006 r.jpg
2008 r.jpg
2009 r.jpg
2012 r.jpg
2015 r.jpg