Pohledová strana .

Poslední dobou docházím k poznání , že se mi nejvíc líbí stromy , které vypadají dobře ze všech stran . Tak nějak vůbec necítím potřebu vybírat tzv. pohledovou stranu a celý vzhled stromu podřizovat pohledu z jednoho konkétního úhlu .  Tudíž asi vůbec nepěstuji bonsaje , nebo aspoň ne vědomě . Samozřejmě celá věc není tak jednoduchá , protože souvisí jak se stylem v kterém je bonsai pěstována , tak i s konkrétním materiálem jaký máme k dispozici . U stylu "koště" předpokládám , že strom bude vypadat ze všech stran přibližně stejně i když z pohledové strany bude nejlepší rozložení kořenů , pohled na kmen , do koruny atd . Naproti tomu třeba u stylu "kaskáda" bude asi těžké docílit toho , aby strom vypadal ze všech stran víceméně stejně působivě .
     Sice chápu , že pro japonce je pohled na bonsai ve výstavním prostoru něco jako pohled na obraz , ale pro mě je bonsai spíše prostorový objekt na zahradě . Starý strom , který obdivuji v přírodě na mě také nezapůsobí jen z jedné strany . Takže bonsaje které opravdu vypadají dobře z každé strany vnímám jako takový vyšší level . Trochu mi připadá , že hledání pohledové strany u spousty stromů je vlastně tak trochu hledání strany ze které strom vypadá nejméně špatně . Což znamená , že pokud mám dosáhnout popisovaný výsledek nesmí mít pěstovaný materiál ze žádné strany výrazné handicapy jako špatné nebari , boule či zužování na kmeni či větvích , nevzhledné rány , nevhodné linie atd . A takových stromů není moc .