Tisovec dvouřadý

Sazenici  tohoto stromu jsem získal poštou na podzim 1999 . V té době nebyl tisovec v nabídce běžných zahradnictví natož bonsai center příliš dostupný . Průměr původního kmínku je dobře patrný na první fotografii , kde stromek roste v králičí misce . Tisovec jsem pěstoval po celou dobu v nádobě , částečně z obavy před poškozením zimními mrazy . Na fotografiích je dobře vidět právě propletenec kořenů , které strom dokáže vytvořit pokud mu to dovolíme , nebo máme strach do toho šáhnout . Protože kmen stromu byl i po jeho náklonu a pokusu o ohyb dost statický a také začínal v horních partiích v posledních letech dost sílit , rozhodl jsem se jej v roce 2013 sesadit . Tisovec tento zásah dobře snáší a svým rychlým růstem umožňuje poměrně rychlé zhojení ran . Cílem tohoto zásahu je vytvořit zajímavější a méně strnulý strom .
Tisovec je zajímavý opadavý a vodu milující jehličnan . Jako bonsai je pěstován poměrně málo , což je dáno zejména nedostatkem staršího výchozího materiálu . Někdy se podaří narazit v zahradnictví na předpěstovaný tisovec , který jde sesadit . Mezi přednosti tisovce patří malé jehličí a ohebné výhony i starší větve . Strom také dobře snáší razantní zásahy do koruny a bez problémů raší ze starého dřeva .
Tisovce rostou i v zaplavených půdách , takže mu dobře vyhovuje pěstování v nádobě bez odtokových děr , kde netrpí suchem a celkem rychle roste . Vyžaduje však častější přesazování s ohledem na silný růst a dužnatění kořenů . Výsledkem může být shluk neuspořádaných kořenů na bázi kmene , které dokáže tento druh vytvořit třeba za dvě sezóny . Pokud tisovec není dloho přesazen , je nutné odstranit značnou část kořenové hmoty , či zakracovat silné kořeny hodně nakrátko . To je lepší rozložit na víc etap , jinak můžeme o strom přijít .
Tisovce sice u nás rostou třeba v zámeckých parcích , ale odolnost vůči našim zimám v bonsajové misce ani není zcela prověřená . Mám obavu také z nedostupnosti vody z dlouhodobě zamrzlého substrátu . Proto strom zimuji radši v bezmrazém prostoru .
2001 u.JPG
2005 u.JPG
2008 u.JPG
2009 u.JPG
2012 u.JPG
2015 u.jpg